Ngày 08/06/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2001/QĐ-BCT chỉ định Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức đánh giá sự phù hợp, thực hiện Giám định, Chứng nhận các sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản...
Phòng thí nghiệm xây dựng của QUATEST 3 đã được Bộ Xây dựng đánh giá và công nhận đủ điều kiện tiếp tục hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với mã số LAS-XD-666 theo Giấy chứng nhận 364/GCN-BXD ngày 13.6.2018
Kính mời Quý vị xem bản tin Lean 6 Sigma số 74 với những bài viết hấp dẫn bổ ích, tiêu điểm Chuỗi cung ứng tinh gọn - Lean Supply Chain, Tổng quan về chuỗi cung ứng, Hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng thời kỳ...

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028 382 942 74

Fax: 028 382 930 12

Web: www.quatest3.com.vn

Email: info@quatest3.com.vn