Tin mới:
09 Tháng Sáu 2023
Hưởng ứng yêu cầu của Liên đoàn Lao động Quận 1 về việc tham gia thi đấu thể thao truyền thống hàng năm, Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) đã đăng ký tham gia giải Cầu lông và Cờ tướng tại Hội thao Công nhân Viên chức Lao...
07 Tháng Sáu 2023
Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài...
06 Tháng Sáu 2023
Quy định này được đề cập tại Quyết định 14/2023/QĐ-TTg về danh mục và lộ trình loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp nhằm tiết kiệm điện, có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/7/2023.
05 Tháng Sáu 2023
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
02 Tháng Sáu 2023
Sự chồng chéo trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, hiệu suất năng lượng, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động dẫn đến còn có sự chồng chéo trong...