Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
Ngày 06.11, Trung tâm Kỹ Thuật 3 đã phối hợp với Tập đoàn Shimadzu (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo về Thử nghiệm động”. Hội thảo đã thu hút đại biểu đến từ các phòng ban Ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công xây dựng công trình giao thông, nhà cao tầng,...
Kính mời tham dự khóa học: "Phương pháp hiệu chuẩn, kiểm tra đồng hồ đo lưu lượng chất lỏng dùng trong công nghiệp" |Ký hiệu khóa học: KT13 | Thời gian đào tạo: 05 ngày

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028 382 942 74

Fax: 028 382 930 12

Web: www.quatest3.com.vn

Email: info@quatest3.com.vn