Theo quy định của Nhà nước về việc nghỉ các ngày Lễ - Tết trong năm 2020, Trung tâm Kỹ thuật 3 trân trọng thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 từ ngày Thứ năm 23/01/2020 (29/12 Âm lịch) đến hết ngày Thứ tư 29/01/2020 (Mùng...
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Trung tâm Kỹ thuật 3) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá có năng lực để thanh lý các tài sản của Trung tâm.
Hệ số truyền nhiệt của vật liệu là một thông số vật lý quan trọng trong việc tính toán các quá trình trao đổi nhiệt. Hệ số trao đổi nhiệt giúp ta giải quyết nhiều được nhiều vấn đề về công tác giám sát, sàng lọc nguyên vật liệu, R&D, đánh giá chất...