Tin mới:
23 Tháng Tư 2021
Ủy ban Tiêu chuẩn Úc đã xuất bản một tiêu chuẩn mới đưa ra các phương pháp thử nghiệm rõ ràng để đo các chỉ số hiệu suất chính của đèn LED, bao gồm hiệu quả, sản lượng ánh sáng và độ hoàn màu.
23 Tháng Tư 2021
Hàng hóa đã được cấp mã số đăng ký bản công bố sản phẩm thì các lần nhập khẩu hàng hóa giống hệt tiếp theo, các tổ chức, cá nhân khai mã số đăng ký bản công bố sản phẩm trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan để được miễn kiểm tra nhà nước về an...
22 Tháng Tư 2021
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...