Mã số mã vạch

Quay Lại
Biểu mẫu đăng ký dịch vụ Mã số Mã vạch

Khi có yêu cầu sử dụng mã số mã vạch, Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu phiếu dưới đây và gửi đến QUATEST 3 (Chi nhánh GS1 phía Nam) theo thông tin sau:

- Phòng Mã số Mã vạch

- Điện thoại: 028-3829 4274, số máy nhánh: 344 | E-mail: gs1vietnam@quatest3.com.vn

Thủ tục và hướng dẫn kê khai hồ sơ   PDF
Phiếu đăng ký sử dụng mã số mã vạch Word  
Phiếu đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN Word  
Phiếu đăng ký danh mục địa điểm toàn cầu (GLN) Word PDF
Hướng dẫn áp dụng nhanh mã số mã vạch   PDF