Mã số mã vạch

Quay Lại
Biểu mẫu đăng ký dịch vụ Mã số Mã vạch
05 Tháng Mười Hai 2016

Khi có yêu cầu sử dụng mã số mã vạch, Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu phiếu dưới đây

Phiếu đăng ký sử dụng mã số - mã vạch Word PDF
Hướng dẫn cách ghi bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch   PDF
Phiếu đăng ký danh mục sản phẩm Word PDF
Phiếu đăng ký danh mục địa điểm toàn cầu (GLN) Word PDF

 

 

 

 

 

Và gửi đến QUATEST 3 (Chi nhánh GS1 phía Nam) theo thông tin sau:

- Phòng Mã số Mã vạch

- Điện thoại: 028-3829 4274, số máy nhánh: 344 | E-mail: gs1vietnam@quatest3.com.vn