Chứng nhận Sản phẩm

Quay Lại

QUATEST 3 là tổ chức chứng nhận (bên thứ ba) đánh giá, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm hàng hoá và hệ thống quản lý với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế. 


CHỨNG NHẬN LÔ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU / NHẬP KHẨU


CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT


Quý khách cần thêm thông tin về dịch vụ chứng nhận sản phẩm của QUATEST 3, xin liên hệ:

- Phòng Quản trị Nghiệp vụ

- Địa chỉ: Phòng 302, số 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

- Điện thoại: 08-3829 4274, Ext: 322 | Email: nv-qt@quatest3.com.vn