Đăng ký dịch vụ

Quay Lại

Khi Quý khách có nhu cầu sử dung dịch vụ của Trung tâm Dịch vụ Thí nghiệm và Chất lượng (DC)

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

- Quý khách điền thông tin theo mẫu: ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC

- Gửi đến Trung tâm DC | Email: dc.dt@quatest3.com.vn | Điện thoại: 028-3829 4274, Ext: 1702,1722


DỊCH VỤ CUNG CẤP GIẢI PHÁP 

- Quý khách điền thông tin theo mẫu: PHIẾU GHI NHẬN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

- Gửi đến Trung tâm DC | Email: dc.ns@quatest3.com.vn | Điện thoại: 028-3829 4274, Ext: 1704