Liên kết website

Thống kê truy cập
Trực tuyến 1880
Số lượt truy cập 10988608

DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Các phòng đo lường của QUATEST 3 được trang bị các chuẩn đo lường cao nhất, được liên kết với chuẩn quốc gia và quốc tế. Các phương tiện truyền chuẩn hiện đại và điều kiện môi trường làm việc của các phòng hiệu chuẩn luôn được duy trì phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về đo lường. Các phòng đo lường của QUATEST 3 đều được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, phòng Đo lường Nhiệt và Đo lường Khối lượng cũng được công nhận bởi tổ chức công nhận của Na Uy (Norway Accreditation Body). 


QUATEST 3 cung cấp dịch vụ đo lường  trong các lĩnh vực:

Danh ba Website - Dmoz Vietnam - Chìa khóa tiêu dùng - 1005hanhphuc - Xu huớng việt - KGST.net - Ðồng phục - Thiên lộc laptop - circuit au vietnam - voyages vietnam cambodge - circuit-vietnam.net - - guide voyage laos - guide voyage birmanie - le-vietnam.com - guide voyage vietnam - trekvietnam.net - guide voyage cambodge - guide voyage thailande - rundreise-vietnam.com - reisennachasien.com - vietnam guida viaggio - cambogia guida viaggio - birmania guida viaggio - thailandia guida viaggio - laos guida viaggi - viaggi in asia - vietnam travel blog - Free Directory Submission - Free Travel Directory Submission - the local directory - website directory - top business travel agents - Hanoi Hotels