Tin tức

BẢN TIN LEAN 6 SIGMA SỐ 72
Kính mời Quý vị xem bản tin Lean 6 Sigma số 72 với những bài viết hấp dẫn bổ ích, tiêu điểm Y tế tinh gọn - Lean Heathcare, điểm nhấn 10 năm Lean6Sigma, Phát triển công nghiệp Quốc gia, Cách mạng 4.0 Download Bản tin Lean6Sigma...
Chi tiết
BẢN TIN LEAN 6 SIGMA SỐ 71
Kính mời Quý vị xem bản tin Lean 6 Sigma số 71 với những bài viết hấp dẫn bổ ích, tiêu điểm Những điểm nhấn khoa học và công nghệ Việt Nam 2017, 17 sự kiện lớn nhất sẽ diễn ra trước năm 2050, Top 4 giống chó thông minh, trung thành...
Chi tiết
BẢN TIN LEAN 6 SIGMA SỐ 70
Kính mời Quý vị xem bản tin Lean 6 Sigma số 70 với những bài viết hấp dẫn bổ ích, tiêu điểm Cải thiện chất lượng khám chữa bệnh nhờ Lean & 6Sigma, Xét nghiệm bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Hoàn Mỹ đạt 6Sigma Download Bản tin Lean6Sigma...
Chi tiết
BẢN TIN LEAN 6 SIGMA SỐ 69
Kính mời Quý vị đọc bản tin Lean 6 Sigma số 69 với những bài viết hấp dẫn bổ ích liên quan chủ đề APEC, tiêu điểm Lãnh đạo Thành viên APEC và Doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa trong APEC Download Bản tin Lean6Sigma...
Chi tiết
BẢN TIN LEAN6SIGMA SỐ 67
Kính mời Quý vị đọc bản tin Lean 6 Sigma số 67 với những bài viết hấp dẫn bổ ích liên quan chủ đề 55 năm hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, APEC tại Việt Nam 2017, tiêu điểm "Thành phố Thông minh - Ứng dụng Lean - Áp dụng TQM:...
Chi tiết
BẢN TIN LEAN6SIGMA SỐ 66
Kính mời Quý vị đọc bản tin Lean 6 Sigma số 66 với những bài viết hấp dẫn bổ ích liên quan chủ đề Cách mạng Công nghiệp 4.0, tiêu điểm "Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghệp 4.0; 6 Sigma - Phương...
Chi tiết
Bản tin Lean6sigma số 65
Kính mời Quý vị đọc bản tin Lean6sigma số 65 với những bài viết hấp dẫn bổ ích liên quan chủ đề Cách mạng Công nghiệp 4.0, tiêu điểm "Không gian Công nghệ - Kiến thức về KPI Balanced ScroreCard" Download Bản tin Lean6Sigma số 65
Chi tiết
BẢN TIN LEAN 6 SIGMA SỐ 68
Kính mời Quý vị đọc bản tin Lean 6 Sigma số 68 với những bài viết hấp dẫn bổ ích liên quan chủ đề The Lean Startup - Cộng đồng khởi nghiệp, tiêu điểm "Ứng dụng Lean - Cách mạng Công nghiệp 4.0"
Chi tiết
Bản tin Lean6sigma số 64
Kính mời Quý vị đọc bản tin Lean6sigma số 64 với những bài viết hấp dẫn bổ ích liên quan chủ đề Phát triển bền vững, tiêu điểm "Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam - Các nguyên tắc tinh gọn trong thiết kế khu vực làm...
Chi tiết