Thông Tin & Tiêu Chuẩn

Quay Lại

QUATEST 3 cung cấp các thông tin, tài liệu kỹ thuật liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Những tài liệu cung cấp gồm có:

  • Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
  • Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)
  • Các tiêu chuẩn nước ngoài: JIS, GOST, BS, IS, AS, DIN, NF, ANSI, KS…
  • Các tiêu chuẩn quốc tế: ISO, IEC, CODEX, OIML…
  • Các tiêu chuẩn của hiệp hội chuyên ngành:  ASTM, AOAC, AOCS, APHA, ASME, API, AWS,…
  • Các tạp chí hoặc tài liệu chuyên ngành khác.

Khi có nhu cầu, Quý khách vui lòng điền thông tin vào

- PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TIÊU CHUẨN ( Khi Quý khách có nhu cầu mua tài liệu)

- PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI ( Khi Quý khách có nhu cầu nhận thông báo cập nhật tài liệu mới)

Và gửi đến: Phòng Thư viện QUATEST 3

E-mail: qt-thuvien@quatest3.com.vn | Điện thoại: 028-3829 4274 Ext: 701

 

THAM KHẢO TIÊU CHUẨN MỘT SỐ NGÀNH

Ngành Link
Ngành Gỗ Link
Ngành Thực Phẩm Đang xây dựng
Ngành Xây Dựng Đang xây dựng
Ngành Điện - Điện Tử - CNTT Đang xây dựng
Ngành Nông Nghiệp Đang xây dựng
Ngành Hàng Tiêu Dùng Đang xây dựng
Ngành Sản xuất Công nghiệp Đang xây dựng
...