Thử nghiệm

Quay Lại

Với các Phòng thử nghiệm đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đội ngũ thử nghiệm viên vững kiến thức, giàu kinh nghiệm, QUATEST 3 cung ứng các dịch vụ thử nghiệm và phân tích an toàn – chất lượng sản phẩm, hàng hóa, với sự tin tưởng chỉ định của các Bộ và cơ quan quản lý chuyên ngành của Việt Nam. 

Trải qua hơn 40 năm hoạt động, các Phòng thử nghiệm của QUATEST 3 đã được nhiều tổ chức uy tín về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên thế giới thừa nhật kết quả như: US UL, CQC, JQA, NEMKO, TUV SUD PSB, K-Petro, KTL ...

Hiện nay, QUATEST 3 đang tiếp tục mở rộng phạm vi được thừa nhận của các cơ quan quản lý trong nước cũng như của các nước trong khu vực ASEAN và quốc tế nhằm giúp các doanh nghiệp phát triển giao thương toàn cầu.


Khi có yêu cầu thử nghiệm, Quý khách điền vào PHIẾU YÊU CẦU & NHẬN THỬ NGHIỆM 

Và gửi đến Phòng Dịch vụ khách hàng Thí nghiệm

Điện thoại: 061-3836 212 | Email: tn-cskh@quatest3.com.vn


Các lĩnh vực thử nghiệm của QUATEST 3 như sau: