TRA CỨU TIẾN ĐỘ HỒ SƠ

Quay Lại
Tin mới:

Để gia tăng sự thuận tiện và chủ động cho quý khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ, QUATEST 3 cung cấp công cụ tra cứu trực tuyến tiến độ hồ sơ. Hồ sơ của quý khách được bắt đầu tra cứu từ khoảng 12 tiếng sau khi đăng ký. Cách tra cứu như sau:


LIÊN KẾT TRUY CẬP TRANG TRA CỨU: www.quatest3.com.vn/ketqua

Nếu Quý khách cần sự hỗ trợ, xin liên hệ:

HỒ SƠ KIỂM TRA; GIÁM ĐỊNH; ĐÁNH GIÁ: 

Điện thoại: 028 - 382 942 74 Ext: 1322 | Email: qn@quatest3.com.vn

HỒ SƠ THỬ NGHIỆM; HIỆU CHUẨN; KIỂM ĐỊNH: 

Điện thoại: 0251 - 383 6212 Ext: 3 (thử nghiệm) / 4 (hiệu chuẩn) | Email: dh.cs@quatest3.com.vn