Tin mới:

Dịch vụ theo Thử nghiệm chất lượng & an toàn của sản phẩm, hàng hóa

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ thử nghiệm

Để đăng ký Dịch vụ Thử nghiệm, Hiệu chuẩn, Kiểm định phương tiện đo hoặc báo giá dịch vụ, Quý khách vui lòng xem các hướng dẫn sau:

Dịch vụ theo Chứng nhận sản phẩm tại cơ sở sản xuất (Phương thức 5)

Dịch vụ theo Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu/sản xuất trong nước

Chứng nhận lô sản phẩm, hàng hoá XNK

QUATEST 3 cung ứng dịch vụ Chứng nhận lô sản phẩm, hàng hoá XNK theo Phương thức 1, 7, 8

Dịch vụ theo Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng

Dịch vụ theo Hiệu chuẩn, Kiểm định