Hướng dẫn đăng ký dịch vụ

Tin mới:

Căn cứ vào từng yêu cầu cụ thể, Quý khách vui lòng xem Video hướng dẫn đăng ký dịch vụ và hướng dẫn chi tiết trong Mục I. Quý khách có thể download mẫu yêu cầu đăng ký dịch vụ tại Mục II dưới đây để điền đầy đủ các thông tin về đối tượng, mẫu hàng hóa, sản phẩm, thiết bị, yêu cầu giám định, chỉ tiêu thử nghiệm, phương pháp ... và đính kèm hình ảnh, tài liệu liên quan khác. Thông tin về năng lực vui lòng xem tại Mục III.


I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:

VIDEOS HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:

Thử nghiệm Chất lượng và an toàn
của sản phẩm hàng hóa

Kiểm tra nhà nước, Giám định,
Kiểm định an toàn

Chứng nhận chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa

Chứng nhận hệ thống quản lý
 

Hiệu chuẩn, Kiểm định
phương tiện đo

  1. Quý khách vui lòng bấm vào tên dịch vụ dưới đây để xem hướng dẫn chi tiết cho từng dịch vụ:
  2. Quý khách có thể liên hệ Tổng đài 028 3829 4274 hoặc 0251 3836 212 và gọi vào các số máy nhánh sau đây để được tư vấn trực tiếp theo từng lĩnh vực cụ thể:

 II. CÁC BIỂU MẪU:

STT

DỊCH VỤ

BIỄU MẪU

GHI CHÚ

Tiếng Việt

Song ngữ Việt - Anh

Tiếng Anh

1

KIỂM TRA NHÀ NƯỚC, GIÁM ĐỊNH, KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

 

ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH KỸ THUẬT/GIÁM ĐỊNH/KIỂM ĐỊNH

 

 

1.1

Kiểm tra Nhà nước

Giấy đăng ký Kiểm tra Thực phẩm Nhập khẩu

 

 

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

1.2

Giám định, Thẩm định, Đánh giá kỹ thuật

Phiếu yêu cầu và nhận Thẩm định/Giám định

 

 

Dùng chung cho yêu cầu Thẩm định/Giám định tất cả các mặt hàng

Giấy yêu cầu và nhận yêu cầu Đánh giá, chứng nhận hợp quy hàng hóa

Giấy yêu cầu và nhận yêu cầu Đánh giá, chứng nhận hợp quy hàng hóa

 

Dùng chung cho Yêu cầu Đánh giá tất cả các mặt hàng

Đăng ký Đánh giá sự phù hợp chất lượng Thép nhập khẩu

 

 

Dùng riêng cho Yêu cầu Đánh giá mặt hàng Thép nhập khẩu

1.3

Kiểm định kỹ thuật an toàn

Phiếu yêu cầu và nhận Thẩm định/Giám định

Phiếu yêu cầu và nhận Thẩm định/Giám định

 

 

2

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

 

ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN

 

 

2.1

Chứng nhận sản phẩm

tại cơ sở sản xuất

(Phương thức 5)

 

Giấy Yêu cầu Đánh giá Chứng nhận sản phẩm

 

 

 

Bảng câu hỏi Thông tin ban đầuvể điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở đăng ký chứng nhận

   

2.2

Chứng nhận Lô sản phẩm,

hàng hóa nhập khẩu

hoặc sản xuất trong nước

(Phương thức 1 – 7 – 8)

Giấy yêu cầu và nhận yêu cầu Đánh giá, chứng nhận hợp quy hàng hóa

Giấy yêu cầu và nhận yêu cầu Đánh giá, chứng nhận hợp quy hàng hóa

 

Dùng chung cho Yêu cầu Chứng nhận tất cả các mặt hàng

3

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

 

ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN

 

 

Mẫu đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

 

 

 

Mẫu đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (iso 14001)

 

 

 

Mẫu đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (haccp/iso 22000)

 

 

 

4

THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG & AN TOÀN CỦA SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Phiếu yêu cầu & Nhận Thử nghiệm

 

 

 

5

HIỆU CHUẨN, KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỜNG

Phiếu yêu cầu & Nhận Hiệu chuẩn/Kiểm định

 

 

 

6

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO

Phiếu đăng ký các chương trình Thử nghiệm Thành thạo

 

 

 

7

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

Phiếu đăng ký mua tiêu chuẩn

 

 

 

 

Phiếu đăng ký mua tiêu chuẩn ASTM Compass 

 

 

 

 

8

ĐÀO TẠO & CUNG CẤP GIẢI PHÁP

Đăng ký khóa học

 

 

 

 


III. THÔNG TIN NĂNG LỰC:

Tải về:

 
 

IV. THÔNG TIN THANH TOÁN:

Để thực hiện thanh toán, quý khách vui lòng tham khảo thông tin như sau:

  1. Tiền mặt: tại các điểm giao dịch của QUATEST3.
  2. Chuyển khoản: 
  • Tên chủ tài khoản: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3;
  • Số tài khoản : 118000004544;
  • Ngân hàng : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nội dung thanh toán: ... thanh toán cho hồ sơ số KT3....... (số KT3 ghi trên phiếu yêu cầu)

Tất cả các giao dịch đã thanh toán, QUATEST3 xuất “Hóa đơn điện tử - Hóa đơn giá trị gia tăng” và gửi qua email quý khách cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Trường hợp đã thanh toán mà quý khách chưa nhận được hóa đơn qua email, vui lòng gửi yêu cầu QUATEST3 gửi lại hóa đơn của hồ sơ số KT3... (số KT3 ghi trên phiếu yêu cầu) qua email: kt.tn@quatest3.com.vn

Trường hợp quý khách có yêu cầu điều chỉnh hóa đơn, hủy hóa đơn, vui lòng liên hệ Phòng Kế toán theo thông tin như sau:

Điện thoại: (84-28) 38294274 - ext: 1134;

E-mail: kt.tn@quatest3.com.vn;

Hotline/Zalo: 0986.290.106