Tin mới:
01 Tháng Mười Hai 2023
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
01 Tháng Mười Hai 2023
- Dệt may là ngành có kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng trong 20 năm qua nhưng lại đang đối mặt với nhiều thách thức của thời cuộc. Để tồn tại và phát triển, ngành dệt may buộc phải thay đổi để cạnh tranh với các quốc gia khác.
29 Tháng Mười Một 2023
Được sự quan tâm của Đảng uỷ, BGĐ trong các hoạt động của Công đoàn, “Hội diễn văn nghệ năm 2023”, do Công đoàn cơ sở Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) tổ chức sáng ngày 25/11, đã diễn ra tại sân khấu kịch Phú Nhuận, TP.Hồ...
27 Tháng Mười Một 2023
Trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng Việt Nam (STAMEQ) và Viện Đo lường Quốc gia Đức (PTB-Physikalisch-Technische Bundesanstalt ) về cải thiện chất lượng dịch vụ cơ sở hạ tầng phục vụ ngành quang điện (PV) tại...
27 Tháng Mười Một 2023
Quan trắc môi trường là một quá trình thu thập dữ liệu và thông tin liên quan đến các yếu tố môi trường như: không khí, nước, đất, thực vật và động vật. Việc thực hiện quan trắc môi trường đóng vai trò quan trọng trong theo dõi, đánh giá và bảo vệ tình...