Tin mới:
21 Tháng Hai 2024
(VietQ.vn) - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.
19 Tháng Hai 2024
(VietQ.vn) - Theo các chuyên gia về hóa chất, việc sử dụng vật liệu xây dựng không đảm bảo an toàn theo quy định cũng là mối nguy hiểm rình rập trong mỗi gia đình.
16 Tháng Hai 2024
Trong bất cứ các giao dịch, sự tin cậy là yếu tố rất quan trọng, nhà sản xuất tự tin cam kết rằng tất cả các thùng carton được sản xuất ra  đáp ứng được các số liệu ghi trên tem BMC của sản phẩm sẽ là một lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
16 Tháng Hai 2024
(VietQ.vn) - Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
05 Tháng Hai 2024
Cần xây dựng chính sách, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp trong tình hình mới, đảm bảo những cam kết của Việt Nam, cũng như loại bỏ sản phẩm thép nhập kém chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh chất lượng sản phẩm thép sản xuất trong nước.