Hiệu chuẩn, Kiểm định

Quay Lại
ĐO LƯỜNG CƠ

 Khi có yêu cầu sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng điền vào PHIẾU YÊU CẦU & NHẬN HIỆU CHUẨN / KIỂM ĐỊNH 

Gửi đến: Phòng Dịch vụ khách hàng Thí nghiệm | Điện thoại: 0251-3836 212 | Email: tn-cskh@quatest3.com.vn


Năng lực kỹ thuật

 • Hiệu chuẩn và kiểm định các loại chuẩn và phương tiện đo lực, ngẫu lực, độ cứng, áp suất.

Thiết bị chính

 • Vòng lực chuẩn 50 kN đến 2,5 MN
 • Cảm biến lực đến 5 MN
 • Máy hiệu chuẩn lực vạn năng
 • Máy hiệu chuẩn ngẫu lực.
 • Chuẩn độ cứng Rockwell, Brinell, Vickers 
 • Chuẩn độ dai va đập
 • Thiết bị chuẩn áp suất tải trọng chết đến 110MPa
 • Đồng hồ chuẩn áp suất đến140 MPa
 • Thiết bị chuẩn áp suất hiện số 350 mbar đến 700 bar
 • Thiết bị chuẩn vi áp  -12,5 mbar đến 12,5 mbar
 • Thiết bị áp  suất tuyệt đối tải trọng chết 0,1 MPa đến 7 MPa
 • Thiết bị áp  suất  tải trọng chết -0,1 MPa đến 0,1 MPa

Tên chỉ tiêu

Quy trình hiệu chuẩn/kiểm định

Phần lực: Máy thử vạn năng, Phương tiện đo lực, Phương tiện chuẩn lực, Thiết bị đo lực (thủy lực), Phương tiện đo ngẫu lực, Máy đo độ cứng, Máy thử va đập

Force: Universal Testing Machine, Force Measuring Equipment, Force-proving Instrument, Hydraulic Force Equipment, Torque Equipment, Hardness Tester, Impact Tester

ISO, ĐLVN, QTHC/KT3

Phần áp suất: Chuẩn áp suất- Áp kế piston, Chuẩn áp suất- Thiết bị hiệu chuẩn, Chuẩn áp suất- Áp kế chuẩn, Áp kế, Áp kế tự ghi, Bộ chuyển đổi áp suất, Bộ chuyển đổi hiệu áp suất, Áp kế chênh áp, Các loại áp kế khác

Pressure: Standard Pressure-Deadweight Tester, Standard Pressure-Digital Pressure Indicator DPI, Standard Pressure-Pressure Gage, Pressure Gage, Pressure Recorder, Pressure Transmitter, Different Pressure Transmitter, Different Pressure Gage, Other Pressure Gage