Tin mới:
Hiệu chuẩn, Kiểm định
Quay Lại
ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH

 Khi có yêu cầu sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng điền vào PHIẾU YÊU CẦU & NHẬN HIỆU CHUẨN / KIỂM ĐỊNH 

Gửi đến: Phòng Dịch vụ khách hàng Thí nghiệm | Điện thoại: 0251-3836 212 | Email: tn-cskh@quatest3.com.vn


Năng lực kỹ thuật

  • Hiệu chuẩn và kiểm định các loại chuẩn và phương tiện đo dung tích,
  • Lưu lượng, áp suất và nhiệt độ của hệ thống đo lưu lượng; taximet

Thiết bị chính

  • Thiết bị kiểm định taximet
  • Áp kế piston chênh áp (120 bar/2 bar; 0,015% Rdg)
  • Thiết bị áp suất chuẩn
  • Bể điều nhiệt
  • Thiết bị hiệu chuản đa năng, thiết bị đo và tạo dòng, thiết bị hiệu chỉnh vạn năng
  • Các bình chuẩn kim loại hạng 2
  • Đồng hồ chuẩn PD từ (2-6) inch, CCX 0,2
  • Chuẩn ống dung tích nhỏ 12 inch (4-400) m3/h, độ lặp lại ≤ 0,02%

Tên chỉ tiêu

Quy trình hiệu chuẩn/kiểm định

Phương tiện đo DT: Ca đong, bình đong, thùng đong, Bình chuẩn từng phần

Volumetric Instrument: Casks and Barrels, Scaled Vessels

QTHC/KT3, ĐLVN

Bể  đong (Trụ đứng/ trụ ngang)

Vertical/ Horizontal Cylindrical Tank

ĐLVN 28: 1998

ĐLVN 29: 1998

Xà lan

Barge

ĐLVN 25: 1998

Xitec ôtô

Truck Tank

ĐLVN 05: 2011

Cột đo Xăng dầu

Fuel Dispensing Pump

ĐLVN 10: 2016

Cột đo Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Liquid Petroleum GasDispensing

ĐLVN 156: 2005

Đồng hồ lưu lượng: Đồng hồ lưu lượng chất lỏng xăng dầu, Đồng hồ lưu lượng chất lỏng nước lạnh, Lưu lượng kế chất lỏng

Flow Meter: Flow Meter for Oil Product, Flow Meter for Cold Potable Water, Liquid Flow Meter, Rotameter

QTHC/KT3, ĐLVN

Bộ chuyển đổi áp suất: Bộ chuyển đổi đo áp suất, Bộ chuyển đổi đo hiệu áp suất, Thiết bị đặt mức áp suất

Pressure Transmitter: Pressure Transmitter, Different Pressure Transmitter, Pressure Switch

QTHC/KT3, ĐLVN

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter

QTHC/KT3

Taximeter

ĐLVN

Thử nghiệm đồng hồ lưu lượng nước

Tap Water Meter - Type Apprroval Testing

ĐLVN

Thử nghiệm cân không tự dộng CCX III (cân bàn, cân Ô tô)

Nonautomatic scales Class III

ĐLVN

Cân: Cân Ô tô, Cân Bàn, Cân quá tải xách tay, Cân phễu

Weighbridges, Platform scales, Portable Wheel load scales/ Weighing hopper scale in static weighing

QTHC/KT3, ĐLVN