Dịch vụ

Tin mới:
Nhóm 3: Kỹ năng mềm
Quay Lại

Mã lớp

Nội dung khóa đào tạo

Nhóm 3: KỸ NĂNG MỀM

KN 01

Kỹ năng quản lý thông qua sử dụng hiệu quả quyền lực, Kỹ năng lãnh đạo

KN 02

Kỹ năng tự tạo động lực, tạo và truyền động lực cho nhân viên của cấp quản lý

KN 03

Kỹ năng quản lý hiệu quả - Các biện pháp giảm chi phí sản xuất và thân thiện với Môi trường (Good Housekeeping – GHK)

KN 04

Kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng (Customer relationship management) và phòng ngừa sự cố & khủng hoảng

KN 05

Phương pháp và kỹ năng quản lý

KN 06

Kỹ năng quản lý sự thay đổi (4M changes)

KN 07

Nâng cao kỹ năng sáng tạo cho nhân viên và đề xuất sáng kiến

KN 08

Kỹ năng thông tin

KN 09

Văn hóa doanh nghiệp

KN 10

Kỹ năng thuyết trình

KN 11

Kỹ năng làm việc nhóm & giải quyết vấn đề

KN 12

Kỹ năng quản lý thời gian