Dịch vụ

Tin mới:
Nông sản - Thực phẩm
Quay Lại
KĐAT SẢN PHẨM THỰC PHẨM, NÔNG SẢN, THỦY SẢN VÀ HÓA CHẤT

TT

 

Đối tượng kiểm tra

Chuẩn mực làm căn cứ để kiểm tra

Cách thức kiểm tra

Thời gian dự kiến phát hành kết quả

Được

chỉ định/công nhận bởi

 

GIÁM ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN

11

Thực phẩm

-Thực phẩm (nguyên liệu hoặc đã chế biến);

-Phụ gia thực phẩm;

-Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

-Bao bì dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm.

 

 • Tiêu chuẩn của nước nhập khẩu (nếu là hàng xuất khẩu);
 • Hợp đồng, LC;
 • Tiêu chuẩn công bố;
 • Các quy định hiện hành của các bộ (BYT, BCT, BNNPTNT)
 • Các TCVN, QCVN;
 • Các tiêu chuẩn quốc tế  khác (Codex standard,   FCC, 21CFR...).

QTGĐ 31:2015

 • Tối đa 15 ngày làm việc (sau khi thực hiện xong việc kiểm tra và lấy mẫu tại hiện trường);
 • Khi có các yêu cầu đặc biệt, thời gian phát hành kết quả sẽ được thực hiện theo thỏa thuận cụ thể với đơn vị yêu cầu.

BoA-VIAS 004

Thức ăn chăn nuôi:

-Nguyên liệu, phụ gia thức ăn chăn nuôi;

-Thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh.

 • Tiêu chuẩn của nước nhập khẩu (nếu là hàng xuất khẩu);
 • Hợp đồng, LC;
 • Tiêu chuẩn công bố;
 • Các quy định hiện hành của các bộ BNNPTNT;
 • Các TCVN, QCVN.

 

QTGĐ 36:2013

 • Tối đa 10 ngày làm việc (sau khi thực hiện xong việc kiểm tra và lấy mẫu tại hiện trường);
 • Khi có các yêu cầu đặc biệt, thời gian phát hành kết quả sẽ được thực hiện theo thỏa thuận cụ thể với đơn vị yêu cầu

BoA-VIAS 004

Phân bón vô cơ  / Phân bón hữu cơ

 • Tiêu chuẩn của nước nhập khẩu (nếu là hàng xuất khẩu);
 • Hợp đồng, LC;
 • Tiêu chuẩn công bố;
 • Danh mục phân bón  được phép lưu hành  tại VN còn hiệu lực ;
 • Các quy định hiện hành của Bộ Công thương / Bộ NNPTNT
 • Các TCVN, QCVN.

QTGĐ 33:2015

 • Tối đa 10 ngày làm việc (sau khi thực hiện xong việc kiểm tra và lấy mẫu tại hiện trường);
 • Khi có các yêu cầu đặc biệt, thời gian phát hành kết quả sẽ được thực hiện theo thỏa thuận cụ thể với đơn vị yêu cầu.

BoA-VIAS 004

Thuốc Bảo vệ thực vật:

-Thuốc kỹ thuật;

-Thuốc thành phẩm

 

 • Tiêu chuẩn của nước nhập khẩu (nếu là hàng xuất khẩu);
 • Hợp đồng, LC;
 • Tiêu chuẩn công bố;
 • Các Danh mục TBVTV được phép sử dụng hiện hành;
 • TCCS, TCVN hoặc QCVN;
 • Tiêu chuẩn quốc tế (FAO, CIPAC…);
 • Tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

 

QTTĐ 34:2013

 

 • Tối đa 10 ngày làm việc (sau khi thực hiện xong việc kiểm tra và lấy mẫu tại hiện trường);
 • Khi có các yêu cầu đặc biệt, thời gian phát hành kết quả sẽ được thực hiện theo thỏa thuận cụ thể với đơn vị yêu cầu