Năng lực chứng nhận sản phẩm tại CSSX

Quay Lại
Tin mới:

 

DANH MỤC NĂNG LỰC CHỨNG NHẬN THEO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CỦA BOA


Chứng nhận sản phẩm phù hợp với các nhóm sản phẩm khác phù hợp với các tiêu chuẩn mang dấu chứng nhận của QUATEST 3 (chứng nhận hợp chuẩn tự nguyện) theo các phương thức thích hợp dựa trên yêu cầu của khách hàng


Thông tin thêm về dịch vụ chứng nhận sản phẩm tại cơ sở sản xuất của QUATEST 3, xin vui lòng liên hệ:

- Phòng Quản trị Nghiệp vụ

- Địa chỉ: Phòng 302, số 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

- Điện thoại: 028-3829 4274, Ext: 322 | Email: nv-qt@quatest3.com.vn