Dịch vụ

Tin mới:
Thông báo về TNTT
Quay Lại

1. THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TNTT NĂM 2024


2. PHIẾU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH TNTT NĂM 2024


Nếu Quý khách cần thêm thông tin hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

Mai Nhã Uyên - Phòng Thử nghiệm Thành thạo

Khu Thí nghiệm Biên Hòa | Số 7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại: 0251-3836 212, Ext: 3312 | Fax: 0251-8826 917 / 0251-3836 298 | E-mail: ptprovider@quatest3.com.vn