Thử nghiệm chất lượng & an toàn của sản phẩm, hàng hóa

Quay Lại
THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ - LUYỆN KIM

 

Trung tâm Kỹ thuật 3 được Bộ Công thương chỉ định là đơn vị thử nghiệm thép nhập khẩu theo Quyết định số 5974/QĐ-BCT ngày 02/07/2014

Trung tâm Kỹ thuật 3 được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định là đơn vị thử nghiệm thép làm cốt bê tông theo Quyết định số 462/QĐ-TĐC ngày 24/3/2020; thử nghiệm mũ bảo hiểm cho người đi ôtô, xe máy theo Quyết định số 521/QĐ-TĐC ngày 28/3/2022.

Phòng thử nghiệm Cơ Khí – Trung tâm Kỹ thuật 3 được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 004.

Sản phẩm và chỉ tiêu thử nghiệm

STT

Tên chỉ tiêu

Phương pháp thử

1

Thép kết cấu: thép cốt bê tông, thép hình, thép tấm, thép lá …., bu lông liên kết: thử cơ tính: thử kéo, thử uốn, thử va đập, thử độ cứng, thử mô đun đàn hồi…; thử nghiệm thành phần hóa học của vật liệu; thử cấu trúc thô đại, thử tế vi; thử khả năng chống ăn mòn

TCVN, ISO, ASTM, JIS

2

Cáp thép dự ứng lực, nêm neo: thử nghiệm cấu trúc; thử cơ tính: độ bền kéo, thử xác định mô dun đàn hồi; thử độ cứng, thử độ tụt nêm neo …

TCVN, ISO, ASTM, JIS

3

Mối hàn, mẫu thử nghiệm quy trình hàn và kiểm tra tay nghề thợ hàn

Cơ tính: thử kéo, thử uốn, thử va đập, thử đập gãy; thử nghiệm thành phần hóa học của vật liệu; thử cấu trúc thô đại, thử tế vi, thử khả năng chống ăn mòn

TCVN, ISO,ASME, BS EN ISO, JIS, NACE

4

Thép lá kỹ thuật điện: thử nghiệm độ tổn thất từ, thử mật độ từ thông, thử nghiệm thành phần hóa học

JIS, EN, ASTM

5

Lớp phủ: thử nghiệm chiều dày, thử độ bền bám dính, thử khả năng chống ăn mòn bằng phương pháp phun sương trong môi trường NSS, thử CASS

TCVN, ISO, ASTM, JIS

6

Mũ bảo vệ cho người đi mô tô, xe máy: thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu theo QCVN 02:2008/BKHCN

Mũ an toàn công nghiệp: kiểm tra khe hở, thử độ giảm chấn, thử độ bền đâm xuyên, thử độ bắt cháy, thử cách điện, thử độ cứng ép ngang

TCVN

7

Thiết bị nâng, thiết bị an toàn, kết cấu chịu tải đường ống: thử tải, thử độ bền đến 2000 KN, thử áp suất thủy tĩnh, thử kín đường ống

TCVN

Thử mô phỏng điều kiện làm việc thực tế