Tin mới:
Thử nghiệm chất lượng & an toàn của sản phẩm, hàng hóa
Quay Lại
THỬ NGHIỆM HÀNG TIÊU DÙNG

Trung tâm Kỹ thuật 3 được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định là đơn vị thử nghiệm an toàn đồ chơi trẻ em theo Quyết định số 701/QĐ-TĐC ngày 07/5/2018.

Phòng thử nghiệm Hàng tiêu dùng – Trung tâm Kỹ thuật 3 được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 004.

Sản phẩm và chỉ tiêu thử nghiệm

STT

Tên chỉ tiêu

Phương pháp thử

  1.  

Các sản phẩm nhựa (ống nhựa và phụ kiện, màng nhựa mỏng, các vật dụng bằng nhựa tiếp xúc thực phẩm...)

Chỉ tiêu hóa lý: nhiệt độ hoá mềm, thử khối lượng riêng, thử độ bền hoá chất, thử độ cứng Shore, thử hàm lượng cacbon đen, thử thay đổi kích thước do nhiệt độ cao, thử độ phân huỷ sinh học màng nhựa, thử ảnh hưởng lão hoá nhiệt/ lão hoá thời tiết...

Chỉ tiêu cơ: thử kéo, thử uốn, thử nén

Kim loại: thử hàm lượng kim loại thôi nhiễm vào nước từ ống nhựa như Cd, Pb, Sn, Hg; thử hàm lượng kim loại trong vật liệu nhựa Cd, Pb, As, Hg, Cr6+; thử hàm lượng kim loại Ni, thử Fe, Pb, Cu, Cd... trong vật liệu phân huỷ sinh học...

Khác: thử hàm lượng các monomer thôi nhiễm vào thực phẩm từ vật liệu nhựa (Vinyl Chloride, methylmethacrylate, styrene, ...)

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói an toàn vật liệu/ vật dụng tiếp xúc thực phẩm bằng nhựa theo QCVN 12-1: 2011/BYT; thử nghiệm trọn gói băng chặn nước PVC (PVC water stop), hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) theo QCVN 16: 2014 /BXD

TCVN, ASTM, ISO, AS/NZS, QCVN

  1.  

Các sản phẩm cao su (gối cầu, bao cao su tránh thai, săm lốp xe, găng tay...)

Chỉ tiêu cơ lý hóa : Độ cứng Shore, thử kéo, thử xé, thử ảnh hưởng lão hoá nhiệt/ lão hoá thời tiết...

Khác: thử thổi nổ bao cao su tránh thai

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói an toàn vật liệu/ vật dụng tiếp xúc thực phẩm bằng cao su theo QCVN 12-2: 2011/BYT

TCVN, ASTM, ISO, AS/NZS, QCVN

  1.  

Các sản phẩm dệt may

Chỉ tiêu hóa lý: thử thành phần sợi, thử độ nhỏ, thử độ bền màu dưới tác động giặt/ ma sát/ ánh sáng,...

Chỉ tiêu cơ: thử kéo băng vải, thử kéo đường may, thử xé

TCVN, ASTM, ISO

  1.  

Các sản phẩm giấy (giấy bìa thông dụng, giấy cactông gợn sóng, giấy vệ sinh...)

Chỉ tiêu hoá lý: Thử độ ẩm, thử độ tro, thử pH, thử độ thấm nước...

Chỉ tiêu cơ: Thử kéo (khô - ướt), thử xé, thử độ cứng vòng, thử độ cứng cạnh sóng, thử độ cứng sóng, thử nén nguyên thùng...

Dư lượng PCP, PCBs,...

TCVN, TAPPI, ISO, EN

  1.  

Sơn, vecni, lớp phủ

Chỉ tiêu cơ lý màng sơn: Thử độ cứng con lắc, thử độ cứng bút chì, thử độ bám dính, thử độ bền va đập, thử độ bền uốn, thử khả năng chịu chùi rửa, thử nóng lạnh,...

Chỉ tiêu hoá lý: Thử độ nhớt, thử khối lượng riêng, thử độ bền màng sơn với hoá chất/ nhiệt độ/ thời tiết nhân tạo; xác định hàm lượng chất không bay hơi, thử hàm lượng tro, thử hàm lượng/ mức gây thôi nhiễm kim loại của màng sơn khô

Khác: VOC, thử an toàn vật liệu/ vật dụng tiếp xúc thực phẩm, thử an toàn đồ chơi trẻ em

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói sơn epoxy, sơn alkyd, sơn nhũ tương; thử nghiệm trọn gói an toàn vật liệu/ vật dụng tiếp xúc thực phẩm bằng kim loại (có/ không có lớp phủ) theo QCVN 12-3: 2011/BYT

TCVN, ASTM, ISO, QCVN

  1.  

Đồ chơi trẻ em

Chỉ tiêu cơ lý và cháy: Thử mép sắc, thử đầu nhọn, thử chi tiết nhỏ, thử cháy

Chỉ tiêu hoá: thử thôi nhiễm một số nguyên tố từ vật liệu, thử hàm lượng formaldehyde, thử amine thơm

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói đồ chơi trẻ em theo QCVN 3 : 2009/ BKHCN

TCVN, EN, ASTM, CPSC, QCVN

  1.  

Các sản phẩm đồ gỗ nội thất, thử ngoại thất...

Chỉ tiêu cơ lý: Thử an toàn sử dụng, thử tải tĩnh và tải mỏi cho các loại bàn ghế ngoài trời, trong nhà

EN, JIS...