Tin mới:
Thử nghiệm chất lượng & an toàn của sản phẩm, hàng hóa
Quay Lại
THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG

 

Trung tâm Kỹ thuật 3 được Bộ Xây dựng chỉ định là tổ chức thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo Quyết định 1327/QĐ-BXD  ngày 29/12/2017.

Trung tâm Kỹ thuật 3 được chứng nhận là Thành viên Mạng kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng (VNBAC) – Bộ Xây dựng

Phòng thử nghiệm Xây dựng – Trung tâm Kỹ thuật 3 được công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng – LAS-XD 666 theo Quyết định số 364/QĐ-BXD ngày 13/6/2018 của Bộ Xây dựng.

Phòng thử nghiệm Xây dựng – Trung tâm Kỹ thuật 3 được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 004.

Sản phẩm và chỉ tiêu thử nghiệm

STT

Tên chỉ tiêu

Phương pháp thử

 1.  

Bê tông xi măng

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm độ sụt, thử hàm lượng khí, thử khối lượng thể tích, thử thời gian đông kết, thử độ hút nước, thử cường độ nén, thử cường độ uốn, thử cường độ kéo khi bửa, thử mô đun đàn hồi, thử độ chống thấm, thử độ mài mòn, thử nghiệm không phá hủy

TCVN, ASTM, BS, BS EN, AS

 1.  

Bê tông nhựa, bột khoáng, nhựa đường

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm khối lượng thể tích, thử khối lượng riêng, thử độ bền marshall, thử độ dẻo marshall, thử hàm lượng nhựa, thử thành phần hạt, thử độ rỗng, thử độ kim lún, thử nhiệt độ hóa mềm, thử độ giãn dài, thử độ bám dính, thử lượng tổn thất sau khi sấy, thử độ hòa tan trong trichloroethylene…

TCVN, ASTM, AASHTO

 1.  

Clanhke, xi măng, vữa xi măng

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm độ nghiền mịn qua sàng, thử thành phần hạt, thử độ nghiền mịn bề mặt riêng, thử thời gian đông kết (phương pháp Vicat), thử độ ổn định thể tích, thử cường độ nén, thử cường độ uốn, thử độ hoá cứng sớm, thử cường độ bám dính, thử khối lượng riêng, thử độ dẻo, thử độ chảy, thử độ giữ nước, thử độ giãn nở autoclave, thử hàm lượng bọt khí, thử độ co ngót, thử độ giãn nở trong môi trường Sunphát, thử nhiệt thủy hóa, thử thành phần hạt, thử hoạt tính cường độ, thử hệ số nghiền…

Chỉ tiêu hóa: xác định hàm lượng MgO, CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, K2O, Na2O, SO3, hàm lượng cặn không tan, hàm lượng mất khi nung

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói Xi măng theo QCVN 16 : 2014 BXD

TCVN, ASTM,

BS EN

 1.  

Cốt liệu cho bê tông, vật liệu lọc

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm độ ẩm, thử độ hút nước, thử khối lượng thể tích, thử thành phần cỡ hạt, thử độ bền trong môi trường sunphát, thử hàm lượng hạt nhẹ, thử hàm lượng hạt mềm yếu, thử hàm lượng hạt thoi dẹt, thử hàm lượng bụi, thử bùn, thử sét, thử độ mài mòn Los Angeles, thử độ én dập trong xi lanh, thử hàm lượng hạt nhỏ 10%, thử hệ số đồng nhất…

Chỉ tiêu hóa: thử hàm lượng SO3, thử hàm lượng ion Clo, thử khả năng khử kiềm

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói cốt liệu cho bê tông theo QCVN 16 : 2014 BXD

TCVN, ASTM,

BS EN

 1.  

Phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng

Chỉ tiêu cơ lýthử nghiệm tỷ khối, thử phần còn lại sau khi sấy, thử hàm lượng tro, thử độ pH, thử hàm lượng ion clo, thử hàm lượng kiềm, thử lượng nước trộn, thử thời gian đông kết, thử hàm lượng bọt khí, thử cường độ nén, thử độ co ngót.

Chỉ tiêu  hóa: thử nghiệm độ pH, thử hàm lượng Na2O, K2O, ion Clo, SiO2, SO3, Al2O3, Fe2O3, thử hàm lượng mất khi nung

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói theo QCVN 16 : 2014 BXD

TCVN, ASTM;

BS EN

 1.  

Gạch gốm, đá ốp lát, gạch terazo, gạch bê tông tự chèn, gạch lát xi măng

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm kích thước, thử độ hút nước, thử độ bền uốn, thử độ mài mòn, thử độ cứng Mohs, thử hệ số giãn nở nhiệt dài, thử hệ số giãn nở ẩm, thử độ bền chống bám bẩn, thử độ bền đối với hoá chất, thử độ bền rạn men, thử độ bền sốc nhiệt …

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói gạch gốm, đá ốp lát, gạch terazo, gạch bê tông tự chèn theo QCVN 16 : 2014 BXD

TCVN, ASTM,

BS EN, ISO, AS

 1.  

Gạch block bê tông, gạch đất sét nung, gạch bê tông bọt khí không chưng áp hoặc chưng áp

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm kích thước và ngoại quan, thử cường độ nén, thử độ rỗng, thử độ thấm nước, thử độ hút nước, thử độ mài mòn, thử độ co khô

Thử nghiệm trọn gói: Thử nghiệm trọn gói gạch block bê tông, gạch đất sét nung theo QCVN 16 : 2014 BXD

 1.  
 1.  

Tấm sóng amiăng - xi măng, ngói, tấm lợp bitum dạng sóng

Chỉ tiêu cơ lýthử nghiệm kích thước - ngoại quan, thử độ hút nước, thử khối lượng thể tích, thử tải trọng uốn gãy, thử thời gian không xuyên nước, thử sức chống va đập, thử độ bền kéo rách, thử tính bắt lửa, thử độ chống ăn mòn axít, thử độ chống ăn mòn kiềm  

Thử nghiệm trọn gói: Thử nghiệm trọn gói tấm sóng amiăng - xi măng theo QCVN 16 : 2014 BXD

 1.  
 1.  

Bột trét tường, keo dán gạch, bột chà ron

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm độ lưu động, thử thời gian đông kết, thử độ mịn, thử khối lượng thể tích xốp, thử độ bền nước, thử cường độ bám dính, thử cường độ nén, thử cường độ uốn, thử độ giữ nước, thử độ cứng bề mặt

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói bột trét tường theo QCVN 16 : 2014 BXD

TCVN, ISO

 1.  

Gỗ, ván gỗ nhân tạo

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm độ ẩm, thử giới hạn bền kéo, thử giới hạn bền nén, thử giới hạn bền uốn, thử khối lượng thể tích, thử độ hút ẩm, thử độ co rút, thử độ giãn nở, thử độ bền liên kết trong, thử lực bám giữ đinh vít, thử độ bền bề mặt, thử độ mài mòn, thử chất lượng dán dính, thử cháy, thử tính bắt lửa

Thử nghiệm trọn gói: Thử nghiệm trọn gói ván gỗ theo QCVN 16 : 2014 BXD

TCVN, ASTM,

BS EN, EN

 1.  

Tấm thạch cao

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm kích thước, thử khối lượng thể tích, thử cường độ uốn, thử cường độ cắt, thử độ cứng, thử độ kháng nhổ đinh, thử độ biến dạng ẩm, thử độ hút nước

Thử nghiệm trọn gói: Thử nghiệm trọn gói tấm thạch cao theo QCVN 16 : 2014 BXD

TCVN, ASTM,

BS EN

 1.  

Sản phẩm gốm sứ vệ sinh

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm ngoại quan, thử kích thước, thử độ hút nước, thử độ làm sạch bề mặt, thử khả năng chịu tải, thử độ bền hoá của men, thử độ bền nhiệt, thử độ vệ sinh, thử độ xả thoát, thử độ bền rạn men, thử độ cứng Mohs, thử độ thấm mực

 1.  
 1.  

Kính tấm xây dựng – kính nổi, kính kéo, kính cán vân hoa, kính màu hấp thụ nhiệt, kính phủ phản quang, kính phẳng tôi nhiệt, kính dán nhiều lớp, kính gương

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm kiểm tra ngoại quan, thử kích thước hình học, thử độ cong vênh, thử độ biến dạng quang học, thử độ truyền sáng, thử độ bền axít, thử độ bền kiềm, thử độ bền mài mòn, thử độ truyền sáng, thử hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời, thử ứng suất bề mặt, thử độ bền va đập bi rơi, thử độ bền va đập con lắc, thử thử phá vỡ, thử độ bền chịu nhiệt độ cao, thử độ bền ở môi trường ẩm

Thử nghiệm trọn gói: Thử nghiệm trọn gói theo QCVN 16 : 2014 BXD

TCVN, BS, JIS

 1.  

Cột điện, cọc bêtông ly tâm

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm kích thước cơ bản - ngoại quan, thử uốn, thử cắt, thử uốn nén dọc trục, thử uốn mối hàn

TCVN, JIS

 1.  

Vật liệu chống thấm gốc ximăng – polymer

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm cường độ bám dính, thử khả năng tạo cầu vết nứt, thử độ thấm nước

Thử nghiệm trọn gói: Thử nghiệm trọn gói vật liệu chống thấm gốc ximăng – polymer theo QCVN 16 : 2014 BXD

BS EN

 1.  

Đất

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm độ ẩm, thử độ bền kéo, thử cường độ nén, thử độ co, thử độ hút nước, thử chỉ số dẻo, thử thành phần cỡ hạt, thí nghiệm đầm nén, thử CBR (California Bearing Ratio), thử độ chặt, thử mô đun đàn hồi …

TCVN, TCN, ASTM, BS, AASHTO

 1.  

Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt

 Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm khối lượng thể tích, thử cường độ nén, thử cường độ kéo, thử uốn, thử độ hút nước, thử độ bắt lửa

ASTM, ISO

 1.  

Vải địa kỹ thuật

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm khối lượng trên đơn vị diện tích, thử độ bền kéo đứt và giãn dài, thử cường độ xé
, thử độ bền chọc thủng

TCVN, ASTM

 

Hiện tại, chủ đầu tư đang còn một số suất ngoại giao Hateco Xuân Phương với mức giá rất hấp dẫn, quý khách quan tâm vui lòng liên hệ với chúng tôi