Dịch vụ

Tin mới:
Thủ tục đăng ký dịch vụ Mã số - Mã vạch
Quay Lại

Theo Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

  1. Đơn đăng ký sử dụng Mã số mã vạch (01 bản)
  2. Bản sao “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định thành lập” (01 bản sao y công chứng)