Chứng nhận Hệ thống Quản lý

Quay Lại
Đăng ký dịch vụ Chứng nhận Hệ thống Quản lý

Khi có yêu cầu chứng nhận hệ thống quản lý, Quý khách hàng vui lòng điền thông tin vào

MẪU ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN 

Và gửi đến QUATEST 3 theo thông tin sau:

- Phòng Quản trị Nghiệp vụ

- Địa chỉ: Phòng 302, số 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

- Điện thoại: 028-382 942 74, Ext: 322 | Email: nv-qt@quatest3.com.vn