Chứng nhận Hệ thống Quản lý

Quay Lại
Đăng ký dịch vụ Chứng nhận Hệ thống Quản lý

Khi có yêu cầu chứng nhận hệ thống quản lý, Quý khách hàng vui lòng điền thông tin vào

MẪU ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

- MẪU ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (ISO 14001)

- MẪU ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM (HACCP/ISO 22000)

Và gửi đến QUATEST 3 theo thông tin sau:

- Phòng Quản trị Nghiệp vụ

- Địa chỉ: Phòng 302, số 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

- Điện thoại: 028-382 942 74, Ext: 322 | Email: nv-qt@quatest3.com.vn