Đào tạo & cung cấp giải pháp

Quay Lại

Trung tâm Năng suất Chất lượng là đơn vị trực thuộc QUATEST 3, chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo và cung cấp giải pháp liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ đào tạo và cung cấp giải pháp năng suất chất lượng cùng với đội ngũ trên 60 giảng viên, chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm được đào tạo bài bản trong lĩnh vực tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, dịch vụ đào tạo và cung cấp giải pháp của Trung tâm có những đặc trưng sau:

  • Kỹ thuật đào tạo, hướng dẫn nhất quán, chuyên nghiệp và luôn cập nhật mới.
  • Chương trình đào tạo, hướng dẫn được thiết kế riêng theo từng đặc điểm khách hàng.
  • Giảng viên, chuyên gia hướng dẫn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực đào tạo, hướng dẫn.
  • Các hệ thống quản lý, công cụ năng suất chất lượng được xây dựng một cách linh hoạt, có hiệu quả và tích hợp với các hệ thống quản lý khác của tổ chức, doanh nghiệp.
  • Đào tạo và hướng dẫn gắn liền với thực hành, trên cơ sở giải quyết các tình huống thực tế giúp học viên nâng cao khả năng áp dụng vào thực tiễn.

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)


HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG CÁC HTQL, CÔNG CỤ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG