Liên hệ với QUATEST 3 về TNTT

Quay Lại

Ngoài các thông tin mà chúng tôi đã đăng trên website về Thử nghiệm thành thạo, nếu quý khách/PTN cần thêm thông tin hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

Mai Nhã Uyên - Phòng Thử nghiệm Thành thạo

Khu Thí nghiệm Biên Hòa | Số 7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại: 061-3836 212, Ext: 123 | Fax: 061-8826 917 / 061-3836 298 | E-mail: ptprovider@quatest3.com.vn