Liên hệ với QUATEST 3 về TNTT

Quay Lại
Tin mới:

Nếu Quý khách cần thêm thông tin hỗ trợ về Dịch vụ Thử nghiệm Thành thạo, xin vui lòng liên hệ:

Mai Nhã Uyên - Phòng Thử nghiệm Thành thạo

Khu Thí nghiệm Biên Hòa | Số 7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại: 0251-3836 212, Ext: 3312 | Fax: 0251-8826 917 / 0251-3836 298 | E-mail: ptprovider@quatest3.com.vn


Khi cần trao đổi về kết quả sau Thử nghiệm Thành thạo, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn TẠI ĐÂY