Giới thiệu

Trung tâm

Giới Thiệu Chung

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 - GỌI TẮT LÀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT 3 (QUATEST 3) LÀ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ NĂM 1976.

Qua 40 năm hoạt động, QUATEST 3 được biết đến như một trong những tổ chức hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đánh giá sự phù hợp.

Với sự chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động gắn bó cùng doanh nghiệp, phát triển hợp tác với các tổ chức đồng nghiệp quốc tế, Trung tâm Kỹ thuật 3 đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp, đào tạo về năng suất chất lượng và trở thành một trong những tổ chức đánh giá sự phù hợp hàng đầu trong nước, cung cấp các giải pháp tích hợp, toàn diện, dịch vụ trọn gói nhằm hỗ trợ tổ chức và doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm và dịch vụ.

QUATEST 3 cũng phát triển mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, là đối tác của nhiều tổ chức đánh giá sự phù hợp có uy tín tại Khu vực và thế giới (US UL, JQA, NEMKO, TUV SUD PSB, CQC, K-Petro, KTL …). Từ 2010 QUATEST 3 là thành viên chính thức của Diễn đàn các tổ chức Chứng nhận châu Á (ANF).