Mã số mã vạch

Quay Lại

QUATEST 3 thực hiện chức năng của tổ chức GS1 Việt Nam (mã số - mã vạch) chi nhánh phía Nam.

Các sản phẩm, dịch vụ như:

  • Đầu mối tiếp nhận các yêu cầu đăng ký quyền sử dụng Mã số - Mã vạch
  • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ áp dụng các công vụ và tiêu chuẩn của GS1
  • Nghiên cứu triển khai các ứng dụng công nghệ và tiêu chuẩn của GS1
  • Thực hiện các nhiệm vụ và tham gia các hoạt động của GS1 Việt Nam theo phân công của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Tư vấn đào tạo triển khai ứng dụng kỹ thuật Mã số - Mã vạch và các giải pháp nhận dạng sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân