Thông báo về TNTT

Quay Lại

1. THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TNTT NĂM 2019


2. THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 2 NĂM 2019


3. THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 3 NĂM 2019


4. THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 4 NĂM 2019


5. THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 5 NĂM 2019


6. THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 6 NĂM 2019


Nếu Quý khách cần thêm thông tin hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

Mai Nhã Uyên - Phòng Thử nghiệm Thành thạo

Khu Thí nghiệm Biên Hòa | Số 7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại: 0251-3836 212, Ext: 123 | Fax: 0251-8826 917 / 0251-3836 298 | E-mail: ptprovider@quatest3.com.vn