Thông báo về TNTT

Quay Lại
Tin mới:

1. THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TNTT NĂM 2021


2. THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 02 NĂM 2021


3. THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 03 NĂM 2021


4. THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 04 NĂM 2021


5. THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 05 NĂM 2021


Nếu Quý khách cần thêm thông tin hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

Mai Nhã Uyên - Phòng Thử nghiệm Thành thạo

Khu Thí nghiệm Biên Hòa | Số 7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại: 0251-3836 212, Ext: 3312 | Fax: 0251-8826 917 / 0251-3836 298 | E-mail: ptprovider@quatest3.com.vn