Thông báo về TNTT

Quay Lại

 

1. THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 05/2017


2. THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ GỬI MẪU CÁC CHƯƠNG TRÌNH QPT 23/17, QPT 24/17, QPT 27/17, QPT 46/17
Nếu Quý khách cần thêm thông tin hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

Mai Nhã Uyên - Phòng Thử nghiệm Thành thạo

Khu Thí nghiệm Biên Hòa | Số 7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại: 061-3836 212, Ext: 123 | Fax: 061-8826 917 / 061-3836 298 | E-mail: ptprovider@quatest3.com.vn