Thông báo về TNTT

Quay Lại

1. THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TNTT NĂM 2018

2. Thông báo tổ chức bổ sung (lần 2 - 2018) các chương trình TNTT phân bón trong tháng 04/2018 

3. Thông báo tổ chức các chương trình TNTT tháng 06/2018

4Thông báo tổ chức các chương trình TNTT tháng 07/2018

5Thông báo tổ chức các chương trình TNTT tháng 08/2018


Nếu Quý khách cần thêm thông tin hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

Mai Nhã Uyên - Phòng Thử nghiệm Thành thạo

Khu Thí nghiệm Biên Hòa | Số 7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại: 0251-3836 212, Ext: 123 | Fax: 0251-8826 917 / 0251-3836 298 | E-mail: ptprovider@quatest3.com.vn