Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn

Quay Lại

Khi có yêu cầu Kiểm định An toàn cho máy móc thiết bị, quý khách hàng vui lòng điền vào

- PHIẾU YÊU CẦU VÀ NHẬN THẨM ĐỊNH/GIÁM ĐỊNH

Và gửi đến QUATEST 3 theo thông tin sau:

- Phòng Quản trị Nghiệp vụ

- Điện thoại: 028-3829 4274, số máy nhánh: 302, 322 | Email: nv-qt@quatest3.com.vn


Khi cần trao đổi về kết quả sau Giám định, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn TẠI ĐÂY