Tin tức

Tin mới:
Bồi dưỡng kiến thức NSCL cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trung và người lao động doanh nghiệp
Quay Lại
Tin tức nổi bật khác
18 Tháng Bảy 2024

QUATEST 3: Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS) và sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS), Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) có thể xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm, với độ đặc hiệu và độ nhạy cao.
16 Tháng Bảy 2024

Chương trình 2024 ANF Ad-hoc meeting diễn ra tại Việt Nam

Được sự đồng ý của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép Chương trình 2024 ANF Ad-hoc meeting diễn ra tại TP.Hồ Chính Minh từ ngày 9 – 10/07, do Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) là thành viên của Diễn đàn Mạng lưới Châu Á...
11 Tháng Bảy 2024

Công khai Dự toán NSNN và tình hình thực hiện dự toán NSNN 6TĐN 2024

Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn...
03 Tháng Bảy 2024

Đại diện QUATEST 3 tham gia Hội thảo Chuyên gia trẻ của Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) diễn ra tại Singapore

Hội thảo thường niên Chuyên gia trẻ của Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế /Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) vừa diễn ra tại Singapore vào giữa tháng 6/2024. Hội thảo năm nay là cơ hội cho các Chuyên gia trẻ IEC giao lưu, thảo luận, kết nối với các thành viên về các định hướng hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh...
02 Tháng Bảy 2024

Phân biệt giữa Tiêu chuẩn quốc gia và Tiêu chuẩn cơ sở

(VietQ.vn) - Hiện nay có hai cấp tiêu chuẩn, đó là: Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS). Tiêu chuẩn được phân chia thành 5 loại, gồm: Tiêu chuẩn cơ bản; Tiêu chuẩn thuật ngữ; Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật; Tiêu chuẩn phương pháp thử; Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản.