Tin tức

MỜI THAM GIA KHOÁ HỌC “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PTN THEO TCVN ISO/IEC 17025:2017 (CL11)”
Nhằm cung cấp Dịch vụ Đào tạo Kỹ thuật, Hệ thống và Công cụ Quản lý cùng các Giải pháp nâng cao Năng suất - Chất lượng Sản phẩm và Dịch vụ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) Tổ chức Khoá Đào tạo “Xây dựng & áp dụng Hệ...
Chi tiết