Đăng ký dịch vụ

Quay Lại
Tin mới:

Khi Quý khách có nhu cầu sử dung dịch vụ của Trung tâm Dịch vụ Thí nghiệm và Chất lượng (DC)

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

- Quý khách điền thông tin theo mẫu: ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC

- Gửi đến Trung tâm DC | Email: dc.dt@quatest3.com.vn | Điện thoại: 028-3829 4274, Ext: 1702,1722


DỊCH VỤ CUNG CẤP GIẢI PHÁP 

- Quý khách điền thông tin theo mẫu: PHIẾU GHI NHẬN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

- Gửi đến Trung tâm DC | Email: dc.ns@quatest3.com.vn | Điện thoại: 028-3829 4274, Ext: 1704