Tin mới:
Môi trường
Quay Lại

Các yếu tố môi trường - năng lượng luôn mở đầu các chương trình tiêu điểm của xã hội, điều này sẽ luôn là mối quan tâm hàng đầu trong hiện tại và tương lai. Để giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín môi trường, quản lý rủi ro và tăng hiệu quả kinh doanh, QUATEST 3 cung cấp các dịch vụ liên quan các quy định về môi trường & năng lượng, hơn hết, đó còn là trách nhiệm với cộng đồng và xã hội để phát triển một nền kinh tế bền vững và thân thiện.

QUATEST 3 là đơn vị tiên phong cung cấp các dịch vụ lấy mẫu, kiểm tra, chứng nhận liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ đảm bảo an toàn môi trường và năng lượng tại Việt Nam trên nhiều hạng mục: