Câu hỏi thường gặp về Thử Nghiệm

 • Trường hợp khách hàng yêu cầu thử nghiệm và kết quả thử nghiệm cần có sự đánh giá phù hợp hay không phù hợp với tiêu chuẩn cụ thể có được không?

  Trung tâm Kỹ thuật 3 sẽ cung cấp kết quả thử nghiệm có đánh giá kết quả phù hợp hay không phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn cụ thể do khách hàng chọn. Trong trường hợp này, quý khách hàng phải ghi rõ trong “phiếu yêu cầu thử nghiệm” khi gửi mẫu.

 • Số lượng phiếu kết quả thử nghiệm khách hàng nhận được? Khi khách hàng muốn nhận thêm bản chính hay sao y có được không?

  Khách hàng sẽ nhận được 01 bản chính phiếu kết quả thử nghiệm. Trong trường hợp khách hàng cần nhiều bản chính hoặc bản sao hợp lệ, QUATEST 3 sẽ cung cấp theo yêu cầu của khách hàng có tính phí dịch vụ. Quý khách hàng cần điền yêu cầu cụ thể vào “phiếu yêu cầu thử nghiệm”.

 • Khách hàng có được lựa chọn phương pháp thử nghiệm?

  Phòng thử nghiệm phải sử dụng các phương pháp thử nghiệm, kể cả phương pháp lấy mẫu, đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng và thích hợp đối với phép thử mà phòng thử nghiệm thực hiện. Ưu tiên sử dụng phương pháp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia hoặc khu vực đã được ban hành. Phòng thử nghiệm sử dụng bản tiêu chuẩn mới nhất. Khi khách hàng không xác định rõ phương pháp thử nghiệm thì PTN lựa chọn các phương pháp thích hợp đã được công bố trong tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia hoặc khu vực đã được ban hành, hoặc trong các tạp chí, bài báo khoa học thích hợp hoặc được nhà sản xuất quy định. Khách hàng sẽ được thông báo về phương pháp thử nghiệm sử dụng. Nếu phương pháp tiêu chuẩn thay đổi thì PTN sẽ lặp lại việc xác nhận.

 • Có quy định về cách thức bảo quản và bao bì chứa mẫu hay không?

  Phòng thử nghiệm có những quy định về vận chuyển, tiếp nhận, quản lý, lưu giữ, bảo vệ, lưu trữ các mẫu thử nghiệm để bảo vệ tính tòan vẹn của mẫu thử nghiệm và để bảo vệ quyền lợi của phòng thử nghiệm và khách hàng.
  Bao bì chứa mẫu theo tiêu chuẩn quy định đối với từng lọai sản phẩm. Việc bảo quản mẫu được lưu giữ trong môi trường quy định về lưu giữ và tính an tòan để bảo vệ tình trạng và tính nguyên vẹn của mẫu và các phần mẫu liên quan. 
  Đối với mẫu do khách hàng tự lấy và gửi đến, trường hợp cần thiết, QUATEST 3 sẽ hướng dẫn cách bảo quản mẫu và bao bì chứa mẫu cụ thể cho khách hàng.

 • Nơi nhận kết quả thử nghiệm?

  Kết quả thử nghiệm được chuyển trả đến khách hàng tại địa điểm nhận mẫu của QUATEST 3 số 64 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh điện thoại số (84-8) 38 22 52 98/38 22 57 87 hoặc Khu thử nghiệm Biên Hòa số 7 đường số 1, KCN Biên Hòa 1, ĐT: (84-61) 3 836 212/ Fax: (84-61) 3 836 298. QUATEST 3 có thể gửi kết quả đến nơi khách hàng yêu cầu bằng đường phát chuyển nhanh (có tính phí dịch vụ)

 • Tôi có thể sử dụng kết quả thử nghiệm vào mục đích gì?

  Kết quả thử nghiệm có thể được sử dụng vì nhiều mục đích khác nhau như: Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu; Giám định/Thẩm định kỹ thuật phục vụ các cơ quan quản lý Nhà nước chức năng như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, quản lý môi trường ...; Nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm và hàng hóa; Giám sát các công trình xây dựng; Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn đang áp dụng; Kiểm tra đối chiếu lại với kết quả thử nghiệm tại Đơn vị; Kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với yêu cầu trong hồ sơ nhập khẩu của người bán hoặc nhà sản xuất; Cung cấp kết quả cho việc chứng nhận hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam

 • Thời gian thử nghiệm là bao lâu?

  Thời gian thử nghiệm tùy thuộc vào sản phẩm, chỉ tiêu phương pháp thử nghiệm. Thời gian thử nghiệm trung bình là 07 ngày làm việc. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thực hiện các dịch vụ thử nghiệm nhanh với mức phí cộng thêm

 • Nếu hàng nhập khẩu của tôi đã được một cơ quan khác kiểm tra và cấp kết quả thử nghiệm, tôi có phải gửi mẫu đến Trung tâm 3 để thử nghiệm nữa hay không?

  Điều này tùy thuộc vào yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu khách hàng của quý công ty.

 • Việc lấy mẫu thử nghiệm được thực hiện bỡi QUATEST 3 hay do khách hàng tự thực hiện?

  Việc lấy mẫu sẽ do khách hàng tự thực hiện. Trong trường hợp có yêu cầu, QUATEST 3 sẽ tiến hành lấy mẫu tại hiện trường có tính phí dịch vụ.

 • Các tiêu chuẩn có liên quan đến thử nghiệm?

  Bất cứ tiêu chuẩn nào được phát hành như: tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN); tiêu chuẩn nước ngoài (ASTM, ASME, API, AOAC, APHA, AOCS, AASHTO, AWS, BS, BP, AS, CIPAC, JIS); tiêu chuẩn quốc tế và khu vực (ISO, IEC, FAO, WHO, CODEX, EN . . .) hoặc theo yêu cầu của yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc do chính khách hàng đề xuất.

 • Tôi nên gửi bao nhiêu mẫu thử để thử nghiệm?

  Số lượng mẫu thử cần cho thử nghiệm tùy thuộc vào sản phẩm, chỉ tiêu và phương pháp thử nghiệm. Vui lòng liên hệ phòng nhận mẫu của QUATEST 3 số 64 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại số (84-8) 38 22 52 98/38 22 57 87 hoặc Khu thử nghiệm Biên Hòa số 7 đường số 1, KCN Biên Hòa 1, ĐT: (84-61) 3 836 212/ Fax: (84-61) 3 836 298 để biết thêm chi tiết.

 • Các lợi ích từ việc thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật 3?

  Với trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ thử nghiệm viên có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm, được các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá công nhận, QUATEST 3 có thể cung cấp dịch vụ thử nghiệm với lĩnh vực thử nghiệm đa dạng, đầy đủ các chỉ tiêu chính của sản phẩm. Kết quả thử nghiệm có độ tin cậy cao, được nhiều tổ chức trong và ngoài nước thừa nhận.

 • Sản phẩm nào cần được thử nghiệm?

  Các sản phẩm được thử nghiệm tùy theo yêu cầu của khách hàng, do khách hàng tự nguyện đem đến hoặc theo sự chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 • Các lĩnh vực thử nghiệm của QUATEST 3 đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005?

  Các phòng thử nghiệm của QUATEST 3 đều được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Tổng cục TCĐLCL đánh giá và công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005. Phòng TN Vi sinh – GMO và Phòng TN Thực phẩm được Tổ chức Công nhận của Na Uy (NA) đánh giá và công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005.