Kiểm Tra Nhà Nước Về Chất Lượng, An Toàn Sản Phẩm, Hàng Hóa

Quay Lại

Khi có yêu cầu Kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hóa, quý khách hàng vui lòng điền vào giấy yêu cầu:

- GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU (theo Thông tư 52/2015/TT-BYT của Bộ Y tế)

- GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU (theo Thông tư 28/2013/TT-BCT của Bộ Công thương)

- GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA XUẤT / NHẬP KHẨU (dành cho phân bón)

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA XUẤT / NHẬP KHẨU (dành cho các mặt hàng khác)

- MẪU CÔNG VĂN XIN XÁC NHẬN ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

Và gửi đến QUATEST 3 theo thông tin sau:

- Phòng Quản trị Nghiệp vụ   

- Điện thoại: 028 382 942 74, số máy nhánh: 302, 322 | Email: nv-qt@quatest3.com.vn


Khi cần trao đổi về kết quả sau Giám định, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn TẠI ĐÂY