Theo Nghị định 107

Quay Lại

Theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP "QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ KINH DOANH ĐÁNH GIA SỰ PHÙ HỢP", Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) đã nhận được các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận, thử nghiệm trong nhiều lĩnh vực được cấp bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Cụ thể như sau:

 

Quyết định
Decision

Ngày ban hành
Date of issue

Trích yếu
Summary

1

2543/TĐC-HCHQ

10/09/2018

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đã đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: vật liệu xây dựng: hóa học; sinh học

 

2

2647/TĐC-HCHQ

19/09/2018

3

2819/TĐC-HCHQ

18/10/2018

4

2968/TĐC-HCHQ

19/10/2018

5

3266/TĐC-HCHQ

13/11/2018

6

3639/TĐC-HCHQ

11/12/2018

7

3920/TĐC-HCHQ

28/12/2018

8

1590/TĐC-HCHQ

07/6/2019

9

2556/TĐC-HCHQ

11/10/2017

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đã đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm đối với ngành khoa học và công nghệ trong lĩnh vực: - Cơ, không phá hủy (NDT); Vậy liệu xây dựng; - Điện Điện tử (An toàn; Hiệu suất, tương thích điện từ); Hóa học (thành phần hóa học của sản phẩm, chất, môi trường, thực phẩm, dầu khí, hàng tiêu dùng, xây dựng); - Sinh học (vi sinh – GMO; Thức ăn; Thủy sản; Dược phẩm; Thực phẩm; Hàng tiêu dùng; An toàn sinh học)

10

1523/TĐC-HCHQ

08/06/2018

11

390/TĐC-HCHQ

12/02/2018
12

377/TĐC-HCHQ

31/01/2019
13

447/TĐC-HCHQ

21/02/2019

14

743/TĐC-HCHQ

21/03/2019

15

2141/TĐC-HCHQ

31/07/2018

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đã đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm đối với: Điện – Điện tử; Hóa học; sinh học; Cơ

16

2509/TĐC-HCHQ

05/09/2018

17

128/TĐC-HCHQ

14/01/2019

18 3795/TĐC-HCHQ 26/11/2019 Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lịnh vực Chúng nhận sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED.

Cập nhật đến ngày 26/11/2019