Giám Định, Thẩm Định, Đánh Giá KT

Quay Lại

Khi có yêu cầu Giám định, Thẩm Định, Đánh giá Kỹ thuật quý khách hàng vui lòng điền vào giấy yêu cầu:

- PHIẾU YÊU CẦU VÀ NHẬN THẨM ĐỊNH/GIÁM ĐỊNH (dùng chung cho yêu cầu Thẩm định/ Giám định tất cả các mặt hàng)

GIẤY YÊU CẦU VÀ NHẬN YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN HỢP QUY HÀNG HÓA (dùng chung cho yêu cầu đánh giá tất cả các mặt hàng)

ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG THÉP NHẬP KHẨU (dùng riêng cho yêu cầu đánh giá mặt hàng thép nhập khẩu)

Và gửi đến QUATEST 3 theo thông tin sau:

- Phòng Quản trị Nghiệp vụ

- Điện thoại: 028-3829 4274, số máy nhánh: 302, 322 | Email: nv-qt@quatest3.com.vn


Khi cần trao đổi về kết quả sau Giám định, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn TẠI ĐÂY